Evaluointi maatalous-, maaseutukehitys- ja metsäsektorin kehityshankkeista Afrikassa

Evaluointi maatalous-, maaseutukehitys- ja metsäsektorin kehityshankkeista Afrikassa

Suomen maatalous-, maaseutukehitys- ja metsäsektorin (MMM) kehityshankkeista Afrikassa on tehty strateginen evaluointi. Sen tarkoitus on tukea ulkoministeriötä identifioimaan tarkoituksenmukaisia ja tuloksellisia lähestymistapoja sekä toimintamalleja, joiden avulla voidaan edistää nykyisten hankkeiden toteutusta ja tulevaisuudessa tapahtuvan yhteistyön suunnittelua.

Evaluointi suosittelee 1) vahvistamaan yhteistyötä maankäyttöön liittyvissä toimissa kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Pariisin ilmastosopimukseen kuuluvien kansallisten sitoumusten mukaisesti; 2) arvoketju-lähestymistavan kehittämistä taloudellisesti kannattavissa arvoketjuissa; 3) institutionaalisten valmiuksien vahvistamisen ja ruohonjuuritason toiminnan yhdistämistä; 4) läpileikkaavien tavoitteiden ja ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan huomioonottamista niin poliittisissa linjauksissa kuin käytännön toteutuksessa; 5) kahdenvälisten hankkeiden ja yksityissektorin investointien yhteisvaikutuksien vahvistamista; 6) avun eri kanavien käytön monipuolistamista MMM-hankkeissa ja -ohjelmissa; 7) aikaisempien kokemuksien järjestelmällisestä ja parempaa hyödyntämistä MMM-sektorilla; 8) osallistumista integroitujen lähestymistapojen kehittämiseen; 9) suomalaisen lisäarvon merkityksen lisäämistä siihen tarkoitukseen kohdennettujen toimintojen kautta.

Pääraportti

Evaluation of Agriculture, Rural Development and Forest Sector Programmes in Africa (englanniksi, PDF, 286 sivua)

Maaraportit

Country report Ethiopia (englanniksi, PDF, 67 sivua)

Country report Kenya (englanniksi, PDF, 68 sivua)

Country report Mozambique (englanniksi, PDF, 57 sivua)

Country report Tanzania (englanniksi, PDF, 82 sivua)

Country report Zambia (englanniksi, PDF, 51 sivua)