Evaluointi: Kestävän kehityksen kasvatus Länsi-Balkanilla

Evaluointi: Kestävän kehityksen kasvatus Länsi-Balkanilla (ESD)

 Evaluation of the Education for Sustainable Development in the Western Balkans (ESD) Project

Kestävän kehityksen kasvatus Länsi-Balkanilla (Education for Sustainable Development in the Western Balkans, ESD) -hankkeen loppuarvioinnissa arvioidaan hankkeen tuloksellisuutta ja laajempaa vaikutusta. Tämä hankearviointi on osa suurempaa evaluointia, jossa arvioidaan Suomen alueellista ohjelmaa Länsi-Balkanilla kokonaisuudessaan. Länsi-Balkanin evaluointi puolestaan liittyy laajaan evaluointiin rauhasta ja kehityksestä Suomen kehitysyhteistyössä, joka kattaa Länsi-Balkanin lisäksi myös Afganistanin, Etiopian ja Palestiinalaisalueen kehitysyhteistyön.