Evaluointi kansalaisjärjestöjen ohjelmatuesta – osa 3

Evaluointi kansalaisjärjestöjen ohjelmatuesta– osa 3

Kansalaisyhteiskuntien vahvistuminen kehitysmaissa on Suomelle tärkeä kehityspoliittinen tavoite. Kansalaisyhteiskuntatoimijat voivat merkittävällä tavalla tukea ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Tämä vahvistaa yhteiskuntien demokraattisuutta.

Evaluation of Programme-based Support to CSOs

Ohjelmatuella suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat ja vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa, tuottavat palveluja sekä osallistuvat vaikuttamistoimintaan ja globaalikasvatukseen. Järjestöillä on myös tärkeä rooli humanitaarisen avun jakamisessa täydentäen Suomen muuta humanitaarista apua ja omaten tärkeää tietotaitoa ja teknistä osaamista humanitaarisen avun eri sektoreilta.

Ulkoministeriö evaluoi kansalaisjärjestöjen monivuotisen ohjelmatuen kolmessa osassa. Evaluointi sisältää ohjelmatuki-instrumentin sekä kaikkien ohjelmatukea saavien 22 järjestön kehitysyhteistyöohjelmien evaluoinnin kolmessa osassa. Ensimmäinen osa valmistui syyskuussa 2016, toinen osa huhtikuussa 2017 ja kolmas ja viimeinen osa syyskuussa 2017.

Kolmannessa osassa arvioitiin viiden järjestön (Demon, Frikyrklig Samverkanin, SASKin, Solidaarisuuden ja Vammaiskumppanuuden), kolmen erityissäätiön (Abilis-säätiön, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS) ja Siemenpuu-säätiön) sekä kahden kattojärjestön (Kehyksen ja Kepan) kehitysyhteistyöohjelmien onnistumista. Lisäksi vedettiin yhteen tulokset kaikista kolmesta ohjelmatukievaluoinnin osasta ja tehtiin suosituksia ulkoministeriölle ohjelmatuen kehittämiseksi.

Voit katsoa myös evaluoinnin tiiminvetäjän, Nick Chapmanin videohaastattelun (englanniksi, linkki videoon, kesto 3 min.)

Video interview

CSO3 -evaluoinnin pääraportit

CSO3 synteesiraportti (englannniksi, PDF, 158 sivua, 1 Mt)

CSO1, CSO2 ja CSO3 -evaluointien meta-analyysi (englanniksi, PDF, 155 sivua, 930 kt)

CSO3 -evaluoinnin järjestökohtaiset raportit

Frikyrklig Samverkan (englanniksi, PDF, 126 sivua, 1 Mt)

Kattojärjestöt (Kehys ja KEPA) (englanniksi, PDF, 194 sivua, 1 Mt)

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (Demo) (englanniksi, PDF, 150 sivua, 1 Mt)

Solidaarisuus (englanniksi, PDF, 138 sivua, 1 Mt)

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK) (englanniksi, PDF, 204 sivua, 1 Mt)

Säätiöt (Abilis, Siemenpuu ja KIOS) (englanniksi, PDF, 154 sivua, 885 kt)

Vammaiskumppanuus (englanniksi, PDF, 162 pages, 1 Mt)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista? (suomeksi, PDF, 2 sivua, 91 kt)

Johdon päätös jatkotoimenpiteistä (suomeksi, PDF, 4 sivua, 184 kt)

Tallenteet

Katso tallenne webinaariesittelytilaisuudesta 27.9.2017 (englanniksi, linkki tallenteeseen)