Evaluointi: Infrastruktuurin kehittämisen monivälisen avun rahasto (PID MDTF)

Infrastruktuurin kehittämisen monivälisen avun rahasto (PID MDTF) on instrumentti, jolla voidaan yhdistää varoja ja yhdenmukaistaa palestiinalaishallinnon infrastruktuurin kehittämisen painopisteiden mukaisia toimia. Sen perusti Maailmanpankki yhteistyössä Ruotsin hallituksen kanssa vuonna 2012. Väliarvioinnin ensisijaisena tavoitteena oli i) arvioida PID MDTF:n vuosina 2012-2015 toteuttamien toimien tehokkuutta sekä erilaisia täytäntöönpanovälineitä (edunsaajien ja pankkien avustukset) ja (ii) antaa suosituksia ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mid-Term Evaluation of the Palestinian Partnership for Infrastructure Development Multi-Donor Trust Fund (PID MDTF) (PDF, 2 MB, 111 pages)