Evaluointi “Improving Oversight in Mozambique’s Governance” -hankkeesta

Hankkeen ulkopuolinen evaluointi toteutettiin huhti-toukokuussa 2019. Evaluoinnissa arvioitiin hankkeen strategiaa, tuloksia ja yleisten kehitystavoitteiden saavuttamista. Evaluoinnin tulokset otetaan huomioon tuen mahdollisen toisen vaiheen suunnittelussa. Evaluoinnin mukaan hanke on erittäin relevantti sekä kaivannaisteollisuuden tuottaman talouskasvun kestävyyden ja inklusiivisuuden että demokraattisen hallinnon kehittämisen, samoin kuin Suomen ja Mosambikin strategisen kumppanuuden kannalta.

Suomi tukee vuosina 2016 – 2019 valtionavustuksella ”Improving Oversight in Mozambique’s Governance 2016 - 2019” hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa Mosambikin parlamentaarista valvontaa luonnonvarahallinnossa. Hanketta toteuttaa kolmen järjestön konsortio; hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), suomalainen Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ja mosambikilainen Instituto para Democracia Multipartidária (IMD). Hanke käynnistyi Mosambikissa vuonna 2017, päättyy vuoden 2019 lopussa ja sen budjetti on 1 500 000€.

Evaluointi painottaa, että parlamentin valvontaroolin vahvistaminen on pitkän tähtäimen tavoite. Hanke on onnistunut jo lyhyessä ajassa saavuttamaan alustavia tuloksia mm. vahvistaen kansanedustajien tuntemusta kaivannaissektorin haasteista ja luoden ensimmäistä kertaa Mosambikissa säännöllistä tiedonvaihtoa ja yhteistyömekanismia kansallisen ja provinssitason parlamenttien välille. Tulokset eivät kuitenkaan ole vielä kestävällä pohjalla. Kestävät vaikutukset vaativat suuremman kansanedustajaryhmän kouluttamista ja parlamentin koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä provinssiparlamenttien teknisten sihteeristöjen vahvistamista. Kapasiteetin vahvistamisen lisäksi parlamentin tulisi luoda kumppanuuksia ja verkostoja aiempaa laajemmin myös muihin yhteiskunnan toimijoihin.

Evaluointi antaa ulkoministeriölle vahvan suosituksen jatkaa hanketta tulosten vakiinnuttamiseksi ja kestävyyden parantamiseksi lokakuun 2019 vaaleissa valittavan uuden parlamentin ja provinssiparlamenttien kanssa. Hankkeen tuottamia materiaaleja ja sen kouluttamia kansanedustajia olisi suositeltavaa hyödyntää uusien kansanedustajien aloittaessa tehtävissään heti vuoden 2020 alusta lähtien. Evaluointi myös suosittaa ulkoministeriötä jatkamaan hanketta samojen kumppaneiden kanssa, koska ne ovat onnistuneet luomaan hyvin toimivat ja luottamukselliset suhteet parlamenttiin ja muihin poliittisiin toimijoihin.

Evaluointiraportti

Improving Oversight in Mozambique’s Governance 2016-2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 65 sivua, 3 Mt)