Evaluointi: WASH in Schools -ohjelma Afganistanissa (2008-2014)

WASH in Schools (WinS) -ohjelmassa Afganistanissa pyrittiin vuodesta 2012 lähtien tekemään näkyväksi koulujen sanitaatiokasvatuksen arvo ja vaikutus ja siten nostamaan paikallisen omistajuuden tasoa; edistää WASHin merkitystä kouluissa kansallisella, valtiollisella ja kuntatasolla sekä parantamaan koululaisten, heidän perheidensä ja yhteisöjensä hygieniakäytäntöjä. UNICEF halusi tehdä arvioinnin WASH is Schools -ohjelmasta. Sen havainnot ja suositukset on tarkoitettu (1) ohjaamaan UNICEFia ja Afganistanin hallitusta sekä muita sidosryhmiä WinS-ohjelman parantamiseksi ja (2) vaikuttamaan näyttöön perustuviin politiikkoihin tekemiseksi WASHin alalla sekä maksimoida ohjelman vaikutukset.

Evaluation of WASH in Schools -programme in Afganistan (PDF, 4 MB, 247 pages)