Evaluointi: "Wanawake-Wanaweza" -hanke naisjohtajuudesta ja naisten poliittisesta osallistumisesta

Wanawake-Wanaweza -hanke naisten johtajuudesta ja poliittisesta osallistumisesta (WLPP) oli UN Womenin suunnittelema ja johtama kaksivuotinen hanke (2014–2016), jolla parannetaan naisten, nuorten ja vammaisten osallistumista ja edustusta johtajina poliittisissa prosesseissa Tansaniassa. Hankkeen loppuarviointi muodostui kolmesta komponentista: i) hyötynäkökulmaa ja tasa-arvoa korostavan arvioinnin toteutus, joka vastaa DAC-kriteereihin koskien suunnitelmaa, tarkoituksenmukaisuutta, johdonmukaisuutta, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä koskeviin kysymyksiin; ii. hankkeen parhaiden käytäntöjen kokoaminen keskeisiksi opeiksi; ja iii. keskeisten oppien sisällyttäminen uuteen hankedokumenttiin.

Final evaluation of “Wanawake-Wanaweza” Project on Womens' Leadership and Political Participation (PDF, 2 MB, 99 pages)