Evaluaatio Finnfundin erityisriskirahoituksesta

Evaluaatio Finnfundin erityisriskirahoituksesta

Valtion kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin sijoitussalkusta aiempaa suurempi osa on sijoitettu köyhimpiin maihin sekä riskipitoisiin mutta kehitysvaikutuksiltaan tärkeisiin hankkeisiin.

Tiedot ilmenevät ulkoministeriön konsultti- ja tilintarkastusyhtiö KPMG:ltä tilaamasta  evaluaatiosta.

Ulkoministeriö (UM) on teettänyt arvion vuosina 2012 - 2015 voimassa olleesta Finnfundin 50 miljoonan euron erityisriskirahoituksesta. Arvio on edellytys erityisriskirahoituksen mahdolliselle uusimiselle. Erityisriskirahoituksessa ulkoministeriö kattaa osan Finnfundin sijoitusriskistä hankkeissa, jotka ovat riskipitoisia mutta samalla erityisen hyviä kehitysvaikutus- ja/tai ympäristönäkökulmasta. Erityisriskirahoitus otettiin käyttöön vuonna 2012 samalla kuin UM:n omistajaohjaus Finnfundille muutettiin siten, että yhtiön tuli tehdä enemmän sijoituksia köyhimpiin maihin.

KPMG:n arvion mukaan erityisriskirahoitus onnistui hyvin. Finnfund käytti sitä UM:n ohjeiden mukaan ja rahoitusta saaneet sijoitukset ovat muita sijoituksia riskipitoisempia ja samalla niissä on KPMG:n arvion mukaan Finnfundin muita sijoituksia enemmän kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Yli 80 % erityisriskirahoitusta saaneista sijoituksista ovat vähiten kehittyneissä maissa. KPMG teki myös kenttämatkan neljään sijoitukseen Etiopiassa ja Ruandassa ja toteaa niiden osalta, että Finnfundin rahoitus on ollut olennaista yritystoiminnan kehityksen kannalta. Sijoituksilla on myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja teknologiavaikutuksia.

Englanninkielinen tiivistelmä KPMG:n tekemästä Finnfundin erityisriskirahoitusevaluaatiosta (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 492 kb, 25 sivua).