Elements for Discussion: Public-Private Partnerships and International Health Policy-making

Public-Private Partnerships and International Health Policy-making (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,36 Mt)

ISBN: 951-724-464-9

Stakes on tutkinut ulkoasiainministeriön toimeksiannosta julkisen ja yksityissektorin yhteistyötä terveyspolitiikassa. Tutkimuksen on tehnyt tutkija Judith Richter, jonka lisäksi tutkimustyöhön on osallistunut Stakesin tutkija Eeva Ollila.