Elements for Discussion: Globalisation and Dimensions of Poverty

Globalisation and Dimensions of Poverty (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 401 kt)

ISBN: 951-724-402-9

Raportti pyrkii selvittämään globalisaation vaikutusta köyhyyteen. Se tutkii myös vallitsevan globalisaation luonnetta: Onko kyseessä neutraali taloudellinen ilmiö, joka voi haluttaessa hyödyttää kaikkia? Vai ollaanko ennemminkin tekemisissä valloituksen kaltaisen poliittisen prosessin kanssa, joka ominaisluonteensa takia hyödyttää aina vain harvoja?