Elements for Discussion: Global Social Governance – Themes and Prospects

Global Social Governance – Themes and Prospects (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 530 kt)

ISBN: 951-724-399-5

Sosiaalisen kehityksen näkökulmat on nostettava esiin talouspolitiikan rinnalle, korostaa Stakes Globalism and Social Policy -ohjelman tekemä selvitys.