Elements for discussion: Development in an insecure world - new threats to human development and their implications for development policy

Inhimillisen turvallisuuden uusia uhkia – huonoa hallintoa, terrorismia, ympäristön pilaantumista sekä aidsia ja muut tartuntatauteja – valotetaan Olli Ruohomäen toimittamassa julkaisussa.

 Development in an insecure world - new threats to human development and their implications for development policy (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 4,1 Mt)

ISBN: 951-724-481-9

Uudet turvallisuusuhkat eivät tunne rajoja

Inhimillisen turvallisuuden uusia uhkia – huonoa hallintoa, terrorismia, ympäristön pilaantumista sekä aidsia ja muut tartuntatauteja – valotetaan tänään ilmestyneessä ulkoministeriön julkaisussa. Kirja tarjoaa myös vaihtoehtoisia ratkaisuja rajat ylittäviin uhkakuviin.

"Viime aikoina inhimilliselle turvallisuudelle on ilmestynyt uusia uhkia, jotka eivät piittaa kansallisista rajoista. Näihin voidaan vastata vain johdonmukaisella kehitys-, kauppa- ja turvallisuuspolitiikalla. Poliittiset päättäjät tarvitsevat syväluotaavia analyysejä päätöksentekonsa pohjaksi, ja nyt ilmestynyt esseekokoelma vastaa juuri tähän tarpeeseen", sanoi kirjan julkistamistilaisuudessa puhunut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki.

Hänestä juuri nyt tarvitaan uutta ja määrätietoista poliittista sitoutumista inhimillisen turvallisuuden ponnisteluihin. "Keskustelu inhimillisen turvallisuuden käsitteestä on osa Helsinki-prosessin ohjelmaa, joka etsii uusia ja ratkaisuja globaalin hallinnan haasteisiin. Syksyllä pidettävän Helsinki-konferenssin 2005 teema on "Poliittisen tahdon liikkeelle pano". Kokouksessa haetaan uutta poliittista sitoutumista, jotta voitaisiin vastata tässä kirjassa esille tuotuihin tärkeisiin kysymyksiin", Lehtomäki sanoi.

Kehityspolitiikalla voidaan vastata uhkiin

"Uusia rajat ylittäviä turvallisuusuhkia ei ole aiemmin koottu yhteen kirjaan, jossa myös tarjottaisiin vastauksia näihin haasteisiin. Nyt ilmestynyt kirja tarjoaa erilaisia kehityspoliittisia vaihtoehtoja vastaukseksi ongelmiin", totesi kirjan toimittanut ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki. Monen kirjoittajan mielestä kehityspolitiikkaa on arvioitava ja suunnattava uudella tavalla, jotta uhkiin voidaan vastata. "Ongelmien ratkaisu vaatii myös parempaa johdonmukaisuutta eri politiikan lohkojen välillä ja vahvempaa poliittista tahtoa. Ilman turvallisuutta ei voi olla kestävää kehitystä eikä turvallisuutta saavuteta ilman kehitystä", Ruohomäki arvioi.

Maailmassa on riittävästi rahaa uhkien torjumiseen, kyse on siitä, käytetäänkö sitä turvallisuuden kannalta järkevällä tavalla. Asevarustelu nielee vuosittain 794 miljardia dollaria, samaan aikaan koko kansainvälinen kehitysapu on 56 miljardia dollaria. Englantilaisen tutkimuksen mukaan jokaista konfliktinestoon käytettyä puntaa kohden säästetään 24 puntaa.

Kirjan teemoja ovat: huono hallinto ja hauraat valtiot, terrorismi, ulkomaisten investointien vaikutus kehitykseen, epävirallisen talouden vaikutus köyhyyteen, ympäristö konfliktien aiheuttajana ja rauhan edistäjänä, ihmiskauppa, kansainväliset terveysuhkat ja pienaseet.

Outi Einola-Head