Diasporien viestintä lähtömaihin

Ulkoministeriön tilaaman selvityksen mukaan Suomessa asuvien etnisten yhteisöjen viestit entisiin kotimaihinsa tarjoavat usein realistista kuvaa Suomesta.

Suomessa asuvien, toisesta kulttuureista tulleiden viestintää ja ajatuksia turvapaikanhausta kartoittava tutkimus perustui 15 diasporan edustajan syvähaastatteluun, jonka jälkeen tietoa kerättiin internetlomakkeella. Lomakkeeseen vastasi 76 henkilöä, jotka ovat tulleet Suomeen Irakista, Afganistanista ja Somaliasta.

Diasporien viestintä lähtömaihin - Tutkimuskokonaisuuden keskeiset tulokset (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 27 sivua, 1563 kb)

muuttoliike