Business with Impact (BEAM) -ohjelman kehittävä evaluointi

Business with Impact (BEAM) -ohjelman kehittävä evaluointi

Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma ”Business with Impact” (BEAM) auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita menestyksekkäällä ja kestävällä liiketoiminnalla. Ohjelma tukee innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita suomalaisissa yrityksissä, kansalaisjärjestöissä, tutkimusorganisaatioissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on edistää kehittyvien maiden hyvinvointia sekä tuoda kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka toteutus käynnistyi vuoden 2015 alussa. Ohjelman laajuus on noin 50 miljoonaa euroa, josta puolet yksityistä ja puolet julkista rahoitusta. Julkisesta rahoituksesta puolet tulee Tekesiltä ja puolet ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

BEAM-ohjelman kehittävä evaluointi käynnistyi syyskuussa 2015. Evaluoinnin väliraporttiin on koottu ne tulokset, joita BEAM-ohjelman rinnalla jatkuvasti tehtävä arviointiprosessi on toistaiseksi tuottanut. Perinteiseen hanke-evaluointiin verrattuna kehittävän evaluoinnin tarkoituksena on antaa alusta lähtien ohjelmalle nopeaa palautetta siitä, mitkä lähestymistavat toimivat ja siten tukea ohjelman strategista oppimista ja innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Pääraportti

BEAM Mid-term evaluation report (englanniksi, PDF, 42 sivua, 482 kt)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista? (PDF, 2 sivua, 104 kt)

Kehittävän evaluoinnin erilliset raportit

D1.1 State-of-the-Art Analysis (PDF)

D1.2 Analysis of the Ramp-up Phase (PDF)

D1.3 Evaluability Analysis (PDF)

D1.3B Evaluability Conclusions and Recommendations (PDF)

D2.1 Meta-evaluation and Meta-analysis of MFA Innovation Programmes (PDF)

D2.2A BEAM Portfolio Analysis (in Finnish) (PDF)

D2.2B BEAM Participant Survey (PDF)

D2.2C Executive Summary of Portfolio Analysis and Participant Survey (PDF)

D2.3 Report of the First Evaluation Field Mission (PDF)

D3.1 Report of the Second Evaluation Field Mission in India (PDF)

D3.2 Concluding Remarks of BEAM Impact Workshop (PDF)

D3.3A BEAM Portfolio Analysis (PDF)

D3.3B Summary of Validation Workshop (PDF)

D3.4 Report of the Third Evaluation Field Mission in Vietnam and Southern Africa (PDF)

D3.5A BEAMin kehittävän arvioinnin pääviestit (PDF)

D3.5B Good Practices and challenges in BEAM Projects (PDF)

Evaluoinnin loppuraportti

Final Report of Developmental Evaluation of the BEAM Programme (linkki vuonna 2019 julkaistuun sivustoon)