euroopan unioni

monenvälinen yhteistyö

ulko- ja turvallisuuspolitiikka