Julkaisut aiheittain

Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan linjaus

Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan linjaus (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF, päivitetty 27.8.2014)

Demokratian edistäminen on noussut entistä näkyvämmin esille kansainvälisissä keskusteluissa muun muassa arabikevään myötä. Tämä tarjoaa Suomelle tilaisuuden arvioida demokratiatukipolitiikkaansa ja päättää, mihin toimintaan tulevaisuudessa osallistumme ja mihin konkreettisiin tavoitteisiin pyrimme. Samalla on hyvä pohtia, miten voisimme lisätä toimintamme tuloksellisuutta vähentämällä sen nykyistä sirpaloitumista.

Tässä linjauksessa tarkastellaan yleisellä tasolla niin kutsutun laajan demokratian tukemista Suomen ulkopolitiikassa. Siinä määritellään demokratiatukemme yleiset lähtökohdat ja tavoitteet, strategiset prioriteettialueet ja niitä tukevat toimintatavat. Tavoitteena on luoda mahdollisimman koherentti ja tuloksellinen demokratiatukipolitiikka.

demokratia
ihmisoikeudet