Julkaisut aiheittain

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2010

Ulkoministeriö esitti valtiovarainministeriölle 15. toukokuuta toimittamassaan vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi yhteensä 1 262,9 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotuksessa 2010 esitetyt keskeiset menoerät ovat:

  • Toimintamenomomentille esitettiin 207,5 miljoonaa euroa.
  • Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitettiin 59,8 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 21,9 miljoonaa euroa.
  • Lähialueyhteistyöhön esitettiin 19,5 miljoonaa euroa.
  • Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2010 olevan yhteensä 983,4 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,55 prosenttia bruttokansantulosta. Ulkoasiainministeriön pääluokkaan momentille Varsinainen kehitysyhteistyö esitettiin yhteensä 796,5 miljoonaa euroa.
  • Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitettiin 15 miljoonaa euroa.
  • Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitettiin yhteensä 115,5 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 3,1 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin.

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 139 kt)

Lisätietoja:
Talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 09 160 55870
Taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 09 160 55990
Kehitysyhteistyön osalta: yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön ylitarkastaja Ulla Järvelä-Seppinen, puh. 09 160 56289
Lähialueyhteistyön osalta: ylitarkastaja Minni Hyrkkänen, puh. 09 160 55610