Julkaisut aiheittain

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009

Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle 15.toukokuuta toimittamassaan vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi vuodelle 2009 yhteensä 1 175,820 miljoonaa euroa, joka ylittää hallinnonalalle osoitetun kehyksen 8,171 miljoonalla eurolla. Ero kehyksiin johtuu lähinnä siviilikriisinhallinnan laajentamisesta ja lähialueyhteistyön toteuttamisesta nykyisen strategian mukaisesti.

Ulkoasiainministeriö on esittänyt vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ministeriön strategian mukaisesti. Ulkoasiainministeriö on uudistanut vuoden 2009 talousarvioehdotuksen rakennetta ja perusteluita.

Talousarvioehdotuksessa 2009 esitetyt keskeiset menoerät ovat:

  • Toimintamenomomentille esitettiin 202,193 miljoonaa euroa.
  • Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitettiin 58,919 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 18,480 miljoonaa euroa.
  • Lähialueyhteistyöhön esitettiin 20,500 miljoonaa euroa.
  • Valtion kehitysyhteistyömenojen vuonna 2009 arvioidaan olevan yhteensä 910,100 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,46 % BKTL:sta.
  • Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) pääoman korottamiseen esitettiin 15 miljoonaa euroa.
  • Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin momentille 24.90.66 esitettiin yhteensä 99,888 mil-joonaa euroa.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän muita tuloja erilaisista palautuksista 1,5 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly ulkoasiainministeriön toimintamenoihin.

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 146 kt)


Lisätietoja:
Taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 09-160 55990, kehitysyhteistyön osalta yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Riitta Oksanen, puh. 09-160 56172, lähialueyhteistyön osalta yksikön päällikkö Anneli Puura-Märkälä, puh. 09-160 55625.