Julkaisut aiheittain

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2008

Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle 29.5.2007 toimittamassaan vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi vuodelle 2008 yhteensä 1 097,466 miljoonaa euroa, joka alittaa hallinnonalalle osoitetun kehyksen 2,617 miljoonalla eurolla.

Ulkoasiainministeriö on esittänyt vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ministeriön strategian mukaisesti. Ulkoasiainministeriö on uudistanut vuoden 2008 talousarvioehdotuksen rakennetta ja perusteluita.

Talousarvioehdotuksessa 2008 esitetyt keskeiset menoerät ovat:

  • toimintamenomomentille 190,654 miljoonaa euroa
  • kansainväliseen kehitysyhteistyöhön yhteensä 825,946 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,45 % BKTL:sta
  • lähialueyhteistyöhön 20,500 miljoonaa euroa
  • suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin 56,381 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 14,136 miljoonaa euroa
  • jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin momentille 24.99.66 yhteensä 95,888 miljoonaa euroa
  • vuoden 2008 Etyj-puheenjohtajuuden hoitamiseen esitettiin 9,061 miljoonan euron määrärahaa

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän muita tuloja erilaisista palautuksista 3,160 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly ulkoasiainministeriön toimintamenoihin.

   Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 93 kt)