Julkaisut aiheittain

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2007

Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle 22.5.2006 toimittamassaan talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi vuodelle 2007 yhteensä 970,279 miljoonaa euroa, joka alittaa hallinnonalalle osoitetun kehyksen 1,157 miljoonalla eurolla.

Ulkoasiainministeriö on esittänyt vuoden 2007 talousarvioehdotuksessa hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ministeriön strategian mukaisesti.

Talousarvioehdotuksessa 2007 esitetyt keskeiset menoerät ovat:

- toimintamenomomentille 184,578 miljoonaa euroa
- kansainväliseen kehitysyhteistyöhön 724,091 miljoonaa euroa
- lähialueyhteistyöhön 22,533 miljoonaa euroa
- Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin 57,441 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 14,236 miljoonaa euroa
- jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin momentille 24.99.66 yhteensä 86,323 miljoonaa euroa
- vuoden 2008 Etyj-puheenjohtajuuden valmisteluihin 1,232 miljoonan euroa
- Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päätyttyä 2006 hallinnonalalle vuonna 2007 aiheutuviin menoihin yhteensä 1,436 miljoonaa euroa

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän muita tuloja erilaisista palautuksista 1,3 miljoonaa euroa, joita ei ole nettoutettu ulkoasiainministeriön toimintamenoihinUlkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2007 (124 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)