Julkaisut aiheittain

Ulkoasiainministeriön linjaus tuesta kansainvälisille kansalaisjärjestöille  (2012)

Ulkoasiainministeriön kannalta kansainväliset kansalaisjärestöt, INGOt, ovat kansainvälisen vuoropuhelun ja vaikuttamisen kumppani. Kansainvälisille kansalaisjärjestöille kohdennettu rahoitus täydentää Suomen ulko- ja kehityspolitiikan keinovalikoimaa hallituksen linjausten mukaisesti.

Ulkoasiainministeriön ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen yhteistoiminnan perustana on politiikkatavoitteiden yhdenmukaisuus ja INGOjen kehitysohjelmien korkea laatu. Aktiivinen kumppanuus ministeriön ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen välillä on säännöllistä kehityspoliittista vuoropuhelua ja INGOjen asiantuntemuksen ja vaikuttamistyön hyödyntämistä.

INGO-linjaus 2012 korostaa Suomen kehitysyhteistyön tukimuotojen täydentävyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Uuden linjauksen avulla luodaan uudenlainen päätöksentekosykli, jolla yhdenmukaistetaan kansainvälisille kansalaisjärjestöille suunnattujen rahoitusesitysten käsittelyä ministeriössä. Ihanteellisesti lopputuloksena on kolmevuotisia päätöksiä, joiden avulla toteutetaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehityspolitiikkaa.

Linjaus kirkastaa ministeriön sisäistä vastuunjakoa suhteessa INGOihin ja luo entistä selkeämmät toimintaperiaatteet.

Uudessa linjauksessa myös huomioidaan avunantajamaiden yhteistyöelimen OECD / DAC:n muuttunut tilastointikäytäntö ja mahdollistetaan Suomen joustava ja tarkoituksenmukainen tukitoiminta.

Ulkoasiainministeriön tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille (2012) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 320 kt)