Rapport: Ungdomen utmanar Norden

Rapport: Ungdomen utmanar Norden

Nordiska samarbetsministern Alexander Stubb har tillsatt en arbetsgrupp på 25 unga personer från olika delar av Finland och med olika bakgrund. Arbetsgruppen har sedan 16.4.2012 begrundat nuläget och framtiden för det nordiska samarbetet och dess värde samt ungdomens erfarenheter av hur det nordiska samarbetet fungerar, hur det syns och hur målsättningen uppnåtts.

Arbetsgruppen har sammanträtt tre gånger och i huvudsak hanterat utmaningen med hjälp av Internet. Arbetsgruppen överlåter sitt betänkande till minister Stubb i oktober. 

Rapport: Ungdomen utmanar Norden (PDF)

 En webbutsändning av arbetsgruppens arbete och målsättningar

Foton: Rapporten 'Ungdomen utmanar Norden'Foton: Rapporten "Ungdomen utmanar Norden"