Julkaisut aiheittain

Team Finland kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2016

Kolme neljäsosaa suomalaisista yrityksistä uskoo kansainvälisen liiketoiminnan merkityksen kasvavan vuosina 2016–18. Lisäksi kansainvälinen liiketoiminta on monipuolistumassa.

Vakiintuneiden teollisuusviejien rinnalle on syntynyt useita ulkomaankauppaa käynnistäviä palvelualan yrityksiä. Markkinoiden avautuminen, digitalisaatio ja talouden turbulenssi ovat madaltaneet suomalaisyritysten kansainvälistymiskynnystä.

Nämä tiedot selviävät marraskuussa 2016 julkaistusta suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja kaupanesteitä kartoittavasta Team Finland –selvityksestä, joka perustuu noin 600 yritystä kattavaan kyselyyn.

Team Finland kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2016 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1130 KB)

kauppa