Julkaisut aiheittain

Suomen näkemyksiä vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista

Vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda: Suomen näkemyksiä (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf,179 Kt)

YK:n vuosituhattavoitteiden määräaika päättyy vuonna 2015. Kaikkia tavoitteita ei näillä näkymin tulla saavuttamaan. Rio+20-konferenssissa 2012 sovittiin uusien kestävän kehityksen tavoitteiden laadinnasta ja niiden toteutusta tukevien kehitysrahoitusstrategiavaihtoehtojen hahmottamisesta.

Tämä paperi esittelee Suomen näkemyksiä vuoden 2015 jälkeisestä kehitysagendasta. Tässä ei vielä oteta kantaa siihen, miltä konkreettiset uudet tavoitteet näyttävät, mutta linjataan aihealueita, jotka ovat Suomelle tärkeitä.

Näkemykset on laadittu ulkoministeriön johdolla ja ne pohjautuvat muun muassa hallitusohjelmaan, Suomen kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan, ulkoasiainhallinnon YK- ja ihmisoikeusstrategioihin, kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, Rio+20-prosessissa määriteltyihin kantoihin sekä ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin.

Näkemyksiä tullaan tarkentamaan tulevasta kehitysagendasta käytävien keskustelujen edetessä.