Julkaisut aiheittain

Suomen Latinalaisen Amerikan ja Karibian toimintaohjelma

Latinalaisen Amerikan ja Karibian toimintaohjelma (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF, Kopijyvä)
Julkaisija: ulkoasiainministeriö 18.2.2013 

Toimintaohjelman tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Latinalaisen Amerikan ja Karibian merkityksestä Suomelle sekä linjata Suomen tavoitteita ja toimintaa alueella. Linjaus on valmisteltu ulkoasiainministeriössä tiiviissä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja Latinalaisessa Amerikassa toimivien suomalaisten sidosryhmien kanssa. Toimintaohjelmassa painotetaan käytännön näkökulmaa, ja sen yhtenä tavoitteena on tiivistää entisestään suomalaisten toimijoiden yhteistyötä Latinalaisessa Amerikassa Team Finland -hengessä.

kauppa