Julkaisut aiheittain

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia(Linkki toiselle verkkosivustolle) 

(yhteiskunnanturvallisuus.fi PDF)
Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013

Strategiaa esittelevä verkkosivusto: www.yhteiskunnanturvallisuus.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) 
Lue lisää: Suomen kyberturvallisuusstrategia valmis(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (Tiedote /puolustusministeriö 24.1.2013)

Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä, ja yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille.

Kybertoimintaympäristöön kohdistuvat uhat ovat muuttuneet vaikutuksiltaan aiempaa vaarallisemmiksi yksittäisten ihmisten, yritysten sekä koko yhteiskunnan kannalta. Tässä strategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus.