Julkaisut aiheittain

Utvecklingssamarbetet i Finlands långvariga partnerländer 2013–2016

Läs som e-publikation

Utvecklingssamarbetet i Finlands långvariga partnerländer 2013–2016 (PDF, 1,74 MB)

Den här broschyren är ett sammandrag av de målinriktade landprogram som sammanställts vid utrikesministeriet för alla Finlands sju långvariga partnerländer. Fem av dem ligger i Afrika och två i Asien.

Under 2013 riktar Finland kring 15 procent (130 miljoner euro) av anslagen för egentligt utvecklingssamarbete till de här länderna, det vill säga ca hälften av utvecklingssamarbetet med länder och regioner.