Julkaisut aiheittain

Selvitys Euroopan unionin Lissabonin sopimukseen sisältyvästä keskinäisen avunannon velvoitteesta

Selvitys Euroopan unionin Lissabonin sopimukseen sisältyvästä keskinäisen avunannon velvoitteesta (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF 3389 kB)
ulkoministeriö 2008

Ks. myös: EU:n turvatakuilla Suomelle vahva poliittinen ja periaatteellinen merkitys (UM, uutiset 10.4.2008) 

Euroopan unionin kansainvälispoliittisen roolin vahvistamista voidaan pitää eräänä Lissabonin sopimuksen keskeisimmistä tehtävistä. Laajentuvan EU:n potentiaali kansainvälisenä toimijana on selkeästi tunnustettu. Lissabonin sopimukseen sisältyvillä muutoksilla pyritään monin tavoin luomaan unionille parempia edellytyksiä tehokkaampaan ja yhtenäisempään toimintaan.

Näihin muutoksiin voidaan lukea myös unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen. Sopimus yhtenäistää EU:n kriisinhallintapolitiikan määräyksiä ja tuo kriisinhallinnan sotilaalliset ja siviiliulottuvuudet lähemmäksi toisiaan. Sopimus mahdollistaa myös pienemmän jäsenmaajoukon puitteissa tapahtuvan toiminnan yhtä hyvin unionin kriisinhallinnassa kuin sen sotilaallisten välineiden kehittämisessä yleisemminkin.

EU
kriisinhallinta
turvallisuus