Julkaisut aiheittain

Raportti: Sukupuolten tasa-arvo maailmanlaajuisissa arvoketjuissa

Raportti perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja sen tavoitteena on tuoda esiin sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita, jotka liittyvät maailmanlaajuisten arvoketjujen integraatioon. Lisäksi olemassa olevan tutkimuksen ja tapaustutkimusten pohjalta luodaan katsaus hyviin käytäntöihin. Raportissa analysoidaan erilaisia kauppapolitiikan ja kauppaa tukevan kehitysyhteistyön instrumentteja, joiden tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten työllisyyttä kehitysmaissa.

Raportin tavoitteena on tukea sukupuolten tasa-arvoa koskevien kysymysten integraatiota kauppapolitiikkaan ja erityisesti kauppaa tukevan kehitysyhteistyön aloitteiden toimeenpanoon. Raportti tarjoaa konkreettisia ehdotuksia ohjelmien ja hankkeiden suunnittelun tueksi.