Julkaisut aiheittain

Ruokaturvapilotin loppuraportti ja tiivistelmä - kehitysmaiden ruokaturva vahvistuu politiikkalohkojen yhteistyöllä

Ruokaturvapilotti: tiivistelmä (PDF)

Ruokaturvapilotti: loppuraportti (PDF)

Globaaliin ruokaturvaan vaikutetaan useilla eri politiikan lohkoilla. Kehitysmaiden ruokaturvaa voidaan parantaa politiikkalohkojen välisellä yhteistyöllä. Suomen näkökulmasta tällainen kehitystavoitteita tukeva politiikkajohdonmukaisuus tarkoittaa kehitysmaiden huomioon ottamista niihin vaikuttavissa politiikkapäätöksissä kansallisella, EU- ja kansainvälisellä tasolla.

Ruokaturvapilotti toteutettiin osana kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa. Ohjelmassa sitouduttiin arvioimaan ja edistämään ruokaturvaan vaikuttavien maatalous-, kalastus- ja ympäristö- sekä kauppa- ja kehityspolitiikkojen johdonmukaisuutta OECD:n johdonmukaisuustyökalua pilotoiden.

Ruokaturvapilotin loppuraportti sisältää kattavan analyysin ruokaturvaan vaikuttavien politiikkalohkojen nykytilanteesta, yhteenvedon analyysistä sekä tavoitteet ja toimenpidesuositukset ruokaturvan vahvistamiseksi kehitysmaissa. Lisäksi annetaan palautetta OECD:lle johdonmukaisuustyökalun kehittämiseksi.