Julkaisut aiheittain

Kooste Suomen saavutuksista vammaisten oikeuksissa kehitysyhteistyössä 

Koosteessa on kuvattu keskeiset toimintatavat ja vaikuttamisen muodot kuluvalla hallituskaudella vammaisoikeustyön vahvistamiseksi Suomen kehitysyhteistyössä. Hanke liittyy vuonna 2012 hyväksyttyyn vammaisoikeupakettiin ja tämänhetkiseen rahoituspäätökseen.

Kooste Suomen saavutuksista vammaisten oikeuksissa kehitysyhteistyössä (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Vuonna 2012 kehitysministeri Heidi Hautalan aloitteesta hyväksyttiin niin sanottu vammaisoikeuspaketti, Vammaisoikeustyön vahvistaminen Suomen kehitysyhteistyössä. Sen pohjalta Suomen vammaisoikeustyötä on vahvistettu. Hankkeiden valikoimaa ja vammaisdiplomatian rahoitusta on laajennettu siten, että rahoitus vammaisoikeustyön tukemiselle on tällä hetkellä noin 10 miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2012 hyväksytyn Kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti Suomen kehitysyhteistyö on ihmisoikeusperustaista ja keskittyy erityisesti niin sanottujen haavoittuvien ryhmien oikeuksien tukemiseen. Suomen kehitysyhteistyön keskeiset toimintaa ohjaavat periaatteet ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjimättömyys.

Suomen kehitysyhteisyön kolmesta läpileikkaavasta tavoitteesta tasa-arvo (gender equality) ja epätasa-arvon vähentäminen (reduction of inequality) tukevat erityisesti haavoittavassa asemassa olevien ihmisten ja ryhmien oikeuksien toteutumista ja erityistarpeiden huomioimista kaikessa kehitysyhteistyössä.