Från hjälp till samarbete - Finlands bistånd 1965-2005 och framöver

Från hjälp till samarbete - Finlands bistånd 1965-2005 och framöver

Från hjälp till samarbete - Finlands bistånd 1965-2005 och framöver (PDF, 1,43 Mbyte)