Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2016–2019: Palestiinalaisalueet

Country Strategy for Development Cooperation with Occupied Palestinian Territory 2016–2019

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Palestiinalaisalueilla on:

  • Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus
  • Haavoittuvien alueiden asukkaiden paremmat elinolot

Suomen suunniteltu tuki Palestiinalaisalueille on yhteensä 21,9 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

Kahdenvälisen yhteistyön maaohjelmat painottavat aiempaa enemmän naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamista sekä kumppanimaiden elinkeinoelämän vahvistamista.

Yhteistyö on myös aiempiin ohjelmiin verrattuna entistä kohdennetumpaa. Rahoituksen lisäksi ohjelmissa korostuu vaikuttamistyö osana tulosten saavuttamista.

Uudet ohjelmat on tehty Etiopialle, Kenialle, Mosambikille, Tansanialle, Sambialle, Palestiinalaisalueille, Myanmarille, Nepalille ja Vietnamille. Vietnamin maaohjelma on siirtymävaiheen strategia.

Maaohjelmat perustuvat viime vuonna hallituksen antamaan Kehityspoliittiseen selontekoon. Ne toteuttavat selonteon neljää painopistettä ja ottavat huomioon kumppanimaan omat kehitysprioriteetit sekä Suomen kehitysyhteistyön tuoman lisäarvon. Niissä huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet.