Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2016–2019: Nepal

Country Strategy for Development Cooperation Nepal 2016-2019

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Nepalissa on:

  • Parantaa terveyttä puhtaan veden ja sanitaation avulla
  • Taata kaikille laadukas opetus
  • Vahvistaa naisten ja syrjittyjen ryhmien asemaa

Suomen suunniteltu tuki Nepalille on yhteensä 51 miljoona euroa vuosina 2016–2019.

Kahdenvälisen yhteistyön maaohjelmat painottavat aiempaa enemmän naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamista sekä kumppanimaiden elinkeinoelämän vahvistamista.

Yhteistyö on myös aiempiin ohjelmiin verrattuna entistä kohdennetumpaa. Rahoituksen lisäksi ohjelmissa korostuu vaikuttamistyö osana tulosten saavuttamista.

Uudet ohjelmat on tehty Etiopialle, Kenialle, Mosambikille, Tansanialle, Sambialle, Palestiinalaisalueille, Myanmarille, Nepalille ja Vietnamille. Vietnamin maaohjelma on siirtymävaiheen strategia.

Maaohjelmat perustuvat viime vuonna hallituksen antamaan Kehityspoliittiseen selontekoon. Ne toteuttavat selonteon neljää painopistettä ja ottavat huomioon kumppanimaan omat kehitysprioriteetit sekä Suomen kehitysyhteistyön tuoman lisäarvon. Niissä huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet.