Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2016–2019: Mosambik

Country Strategy for Development Cooperation with Mozambique 2016–2019

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Mosambikissa on:

  • Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinto
  • Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus
  • Demokraattinen valtio ja hyvä hallinto

Suomen suunniteltu tuki Mosambikille on yhteensä 52 miljoona euroa vuosina 2016–2019.

Kahdenvälisen yhteistyön maaohjelmat painottavat aiempaa enemmän naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamista sekä kumppanimaiden elinkeinoelämän vahvistamista.

Yhteistyö on myös aiempiin ohjelmiin verrattuna entistä kohdennetumpaa. Rahoituksen lisäksi ohjelmissa korostuu vaikuttamistyö osana tulosten saavuttamista.

Uudet ohjelmat on tehty Etiopialle, Kenialle, Mosambikille, Tansanialle, Sambialle, Palestiinalaisalueille, Myanmarille, Nepalille ja Vietnamille. Vietnamin maaohjelma on siirtymävaiheen strategia.

Maaohjelmat perustuvat viime vuonna hallituksen antamaan Kehityspoliittiseen selontekoon. Ne toteuttavat selonteon neljää painopistettä ja ottavat huomioon kumppanimaan omat kehitysprioriteetit sekä Suomen kehitysyhteistyön tuoman lisäarvon. Niissä huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet.