Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014-2017: Tansania

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014-2017: Tansania (avautuu uuteen ikkunaan)

Selailtava versio:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_tansania_oiko1(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Tansania on Suomen pitkäaikaisin kehitysyhteistyön kumppanimaa ja suurin kehitysyhteistyövarojen vastaanottaja. Tansanian näkökulmasta Suomi on kuitenkin nykyisin pieni avunantaja.

Suomella on Tansanian kanssa tehtävässä kehitysyhteistyössä kolme päätavoitetta:

  • hyvä hallinto ja tasavertaiset julkiset palvelut
  • kestävä luonnonvarojen hallinta ja
  • osallistava, kestävä ja työllistävä kasvu.