Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014–2017: Mosambik

 Mosambikin maaohjelma 2014-2017 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 666 KB)

Selailtava julkaisu:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_mosambik_oiko1(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Mosambik on maailman köyhimpiä maita, jonka budjetista noin kolmasosa katetaan ulkopuolisella avulla. Suomi ja Mosambik ovat tehneet kehitysyhteistyötä 1970-luvun lopulta lähtien.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Mosambikissa ovat:

  • vähentää maaseudun köyhyyttä tukemalla maatalouden kasvua
  • vahvistaa mosambikilaisten osaamista ja ammattitaitoa vastaamaan maan taloudellisen muutosvaiheen tarpeita sekä
  • vahvistaa demokraattista hallintoa, avointa tiedonsaantia ja kansalaisten osallisuutta.