Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014–2017: Etiopia

 Etiopian maaohjelma 2014-2017 (PDF, 653 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)

Selailtava julkaisu:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_etiopia_oiko1(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Etiopiassa on:

  • vähentää erityisesti pienviljelijöiden köyhyyttä parantamalla esimerkiksi markkinoille pääsyä, prosessointia ja varastotiloja,
  • tukea maaseudun asukkaiden taloudellista hyvinvointia luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja paremmilla maanhallintaoikeuksilla,
  • parantaa yleissivistävän koulutuksen ja opettajien koulutuksen laatua sekä tukea erityisopetusta tarvitsevien lasten koulunkäyntiä ja
  • parantaa maaseudun vesihuollon ja sanitaatiopalveluiden kattavuutta ja parantaa hygieniatietämystä.