Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2013–2016: Vietnam

Lue selailtava näköisversio

Country Strategy for Development Cooperation with Vietnam 2013–2016 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,29 MB)

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena Vietnamissa on:

  • parantaa tiedon avoimuutta
  • edistää työllistävää vihreää taloutta
  • edistää kestävää metsävarojen käyttöä ja hallintaa ja
  • parantaa vesi- ja sanitaatiopalveluiden kattavuutta.