Julkaisut aiheittain

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2013–2016: Kenia

Country Strategy for Development Cooperation with Kenya 2013–2016 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,29 MB)

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Suomen kehitysyhteistyön päätavoitteet Keniassa ovat:

  • Kenian kehittäminen demokraattiseksi ja vastuulliseksi yhteiskunnaksi, joka edistää ihmisoikeuksien toteutumista,
  • köyhyyden vähentäminen ympäristön kannalta kestävän ja osallistavan maataloustuotannon kasvun avulla ja
  • metsä- ja vesivarojen hallinnon ja käytön parantaminen.