Julkaisut aiheittain

Kehityspoliittinen tutkimus- ja korkeakouluyhteistyö: Tavoitteet ja keinot ulkoministeriössä 2021–2023

Tässä tilannekatsauksessa kuvataan suomalaisen kehitysyhteistyön resurssit ja keinot vaikuttaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kansainvälisen toiminnan kautta keskeisiin kehityksen kysymyksiin: köyhyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen, sekä yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien oikeuksia kunnioittavaan politiikkaan. Suomi profiloituu kehityspolitiikassa yhä vahvemmin korkean osaamisen maana, jonka näkyvyys globaalissa kehityksessä perustuu innovaatioiden, tutkitun tiedon ja testattujen lähestymis­tapojen soveltamiseen erilaisten kumppanimaiden olosuhteissa. Kehitysmaissa taas korkea­koulusektori kasvaa nopeasti mutta kysyntä korkeakoulutukselle vielä nopeammin. Kehitysmaiden välillä on suuria eroja siinä, miten paljon ne tuottavat tutkimustietoa ja miten tehokkaasti ne pystyvät sitä hyödyntämään.

Kehityspolitiikan tutkimus- ja korkeakouluyhteistyö -julkaisu valtioneuvoston julkaisuarkistossa(Linkki toiselle web-sivustolle.)