Julkaisut aiheittain

Utvecklingspolitiskt program 2007

Utvecklingspolitiskt program 2007 – Mot en rättvis och hÅllbar mänsklighetspolitik (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 sidor, 1,75 Mbyte)

Kehityspoliittinen ohjelma 2007 – Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 sivua, 1,75 Mt)

Development policy programme 2007 – Towards a Sustainable and Just World Community (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 pages, 1,50 MB)

El Programa de política para el dessarrollo de Finlandia - Hacia una política de humanidad justa y sostenible (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 pagínas, 1,67 MB)

Le programme politique de développement de 2007 - Vers une politique équitable et durable pour l’humanité (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 pages, 1,25 MB)

Entwicklungspolitisches Programm 2007 - Zu einer gerechten, nachhaltigen und umfassenden Entwicklungspolitik (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 Seite, 1,24 MB)

O Programa Político de Desenvolvimento de 2007 - O Objectivo da Política Equitativa e Sustentável para a Humanidade (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1,23 MB)

Программа политики развития 2007 - К справедливой и устойчивой глобальной политике (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 16,9 MB)

Finlands nya utvecklingspolitiska program fortsätter pÅ samma stora linje som de tidigare programmen, men med vissa nya betoningar. Det nya programmet är mer övergripande än det förra. Det här kommer fram ocksÅ i programmets rubrik, som innefattar begreppet mänsklighetspolitik. Med mänsklighetspolitik avses allt sÅdant arbete med gemensamma frÅgor som pÅverkar mänsklighetens framtid.

Det nya utvecklingspolitiska programmet anvisar riktningen för den kommande verksamheten. MÅlet är att Åstadkomma en skapande process, där utvecklingspolitikens och utvecklingssamarbetets aktörer tillämpar programmet i praktiken. En annan strävan är att Åstadkomma en kontinuerlig diskussion om utvecklingspolitikens mÅl och om vilka metoder som pÅ ett sÅ effektivt och hÅllbart sätt som möjligt leder fram till de här mÅlen.