Kehityspoliittinen metsälinjaus

Kehityspoliittinen metsälinjaus

Kehityspoliittinen metsälinjaus  (PDF, 20 sivua, 3 Mt)


Kehityspoliittinen metsälinjaus kuvaa metsäyhteistyön keskeisimmät periaatteet. Linjaus on laadittu osallistavan prosessin kautta ja siinä on hyödynnetty Suomen aiemman metsäyhteistyön kokemukset. 

Linjaus tukee Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan (Valtioneuvoston periaatepäätös 2007) toiminnallistamista.


Tässä palvelussa myös