Julkaisut aiheittain

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka

Suomen Ekumeenisen neuvoston ja mukana olleen työryhmän selvitys uskonnonvapaudesta kansainvälisessä politiikassa, julkaisu nimeltään "Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle" valmistui. Se toteutettiin ulkoministeriön tutkimusrahoituksella.

Taustaa

Suomen hallitus on sitoutunut voimassa olevan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti kestävän kehityksen edistämiseen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseen ihmisoikeus-, turvallisuus- ja kehityspolitiikan keinoin.

Toimenpiteistä on kuitenkin puuttunut uskonnonvapauden johdonmukainen edistäminen laajemman ihmisoikeusagendan yhteydessä.

Ulkoministeriön ensimmäisessä ihmisoikeusstrategiassa (2013) uskonnonvapaudelle on annettu enemmän painoarvoa kuin aiemmin, mutta Suomen on myös uudistettava suhtautumistaan politiikan ja uskonnon välisiin suhteisiin.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ryhtyi vuonna 2012 ulkoministeriön tutkimusrahoituksella selvittämään uskonnonvapauden johdonmukaista integroimista Suomen ulkopolitiikkaan sekä laatimaan suosituksia jatkotoiminnalle.  

Selvityksen päätavoite oli nostaa uskonnonvapaus politiikan marginaalista valtavirtaan sekä Suomen ulkopolitiikan strategisen toiminnan kohteeksi. Suomen tulee ottaa uskonnonvapausasioissa aloitteellinen rooli kansainvälisessä yhteisössä. Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia ja toimintaohjelmat (2013) tarjoavat yhden mahdollisuuden integroida uskonnonvapaus johdonmukaisesti osaksi Suomen ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa.

Hanketta työstettiin työryhmässä, johon kuuluivat Ekumeenisen Neuvoston lisäksi Suomen Lähetysseura, Fida International ry, Suomen lähetysneuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi, Suomen World Vision, Stefanus-Lähetys ry ja Frikyrklig Samverkan FS rf. Lisäksi työskentelystä antoi kommenttinsa Uskot-foorumi, jonka perustajayhteisöt edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia.

Työryhmä teki laajan kansainvälisen ja kansallisen konsultaation, johon osallistui niin uskonnonvapauden asiantuntijoita kuin ulkoministeriön ja Euroopan kirkkojen konferenssin edustajia. Selvitys tehtiin haastattelututkimuksena ja aineistoanalyysinä. Haastattelututkimuksessa kuultiin kansainvälisiä asiantuntijoita.

Selvityksen taustana on käytetty Ruotsin lähetysneuvoston vuonna 2010 julkaisemaa asiakirjaa Faith, Freedom and Change. How Freedom of Religion or Belief can be Integrated into Swedish Foreign Policy.

Julkaisutiedot:

Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013

Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen Lähetysseura)
Työryhmä: Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Lähetysseura,
Fida International ry, Suomen lähetysneuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi,
Stefanus-Lähetys ry, Frikyrklig Samverkan FS rf ja Suomen World Vision
Taitto: Anna Hyvärinen
Kannen kuva: Heidi Wikström
Julkaisu on toteutettu ulkoministeriön tutkimusrahoituksella
ISBN 978-952-9529-52-0
ISSN 0784-350X