Julkaisut aiheittain

Finlands utrikesförvaltnings FN-strategi

Finlands utrikesförvaltning har en ny FN-strategi. Med hjälp av strategin strävar Finland efter att främja sina målsättningar inom FN effektivare än tidigare. I den nya strategin finns en kraftigt betoning på hållbar utveckling och den slår fast vilka teman Finland kommer att satsa mest på under den närmaste framtiden.

FN-strategi 17.07.2013 (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)FN-strategi 17.07.2013 e-publikation
ISBN 978-952-281-142-4

Finlands FN-strategi offentliggjordes 17.7.2013. Översättningen till svenska publicerades 1.10.2013

Finlands utrikesförvaltnings FN-strategi 2013(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
e-publikation ISBN 978-952-281-142-4
Utrikesministeriets publikationer 7/2013

Läs mera
Målen för Finlands nya FN-strategi bättre prioritering och effektivitet (UM pressmeddelanden, 11.7.2013)

 

YK