Julkaisu: Suomen tuontipoliittiset tavoitteet

Julkaisu: Suomen tuontipoliittiset tavoitteet 

Suomen tuontipoliittiset tavoitteet (PDF, 28 sivua, 1,03 Mt)

Suomessa toimivien yritysten kilpailukyky perustuu viennin ohella tuonnin sujuvuuteen. Liiketoimintaympäristö nähdään kokonaisuutena, jonka osat tukevat toisiaan. Ulkoasiainministeriön tehtävänä on vaikuttaa kansainvälisen kaupan toimivuuteen kaikilla sen osaalueilla. Tämä strategiapaperi sisältää Suomen tuontipoliittiset tavoitteet, joita noudatetaan tuontiin liittyvässä päätöksenteossa
ja toiminnassa.

Linjaus on laadittu yhteistyössä valtionhallinnon eri tahojen, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Sidosryhmät ovat keskeisessä asemassa myös niiden tavoitteiden saavuttamisessa, joihin tällä linjauksella pyritään.