Julkaisut aiheittain

Publikation: "Kvinnor, fred och säkerhet" Finlands nationella handlingsprogram 20122016

Publikationen ”Kvinnor, fred och säkerhet” – Finlands nationella handlingsprogram 2012–2016, som grundar sig på FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), publiceras i dag.


Kvinnor, fred och säkerhet – Finlands nationella handlingsprogram 2012–2016 (e-publikation)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)Publikation: Kvinnor, fred och säkerhet – Finlands nationella handlingsprogram 2012–2016 (e-publikation)

Publikationsuppgifter:

E-publikation:

Utrikesministeriets publikationer  4/2012
Publiceringsdatum: 6.6.2012
e-publikation ISBN 978-952-281-011-3

PDF:
FN 1325 - Kvinnor fred och säkerhet - Finlands nationella handlingsprogram 2012-2016 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Se även:

Finland arbetar aktivt för ”Kvinnor, fred och säkerhet” (UM nyheter, 8.6.2012)
 

ihmisoikeudet