Julkaisut aiheittain

Julkaisu: Monenkeskinen yhteistyö Suomen kehityspolitiikassa

Monenkeskinen yhteistyö Suomen kehityspolitiikassa (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 28 sivua, 142 kt)

Ulkoasiainministeriön monenkeskistä kehityspoliittista yhteistyötä koskeva linjaus perustuu hallitusohjelmaan sekä hallituksen kehityspoliittiseen ohjelmaan. Linjauksen tavoitteena on tukea niiden toimeenpanoa käytännössä ja edistää valtionhallinnon johdonmukaista ja vaikuttavaa toimintaa kansainvälisessä yhteistyössä. Linjaus pyrkii myös vahvistamaan ulkoasiainministeriön, muiden valtionhallinnon toimijoiden sekä kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä.