Julkaisut aiheittain

Julkaisu: Making forests fit for climate change

A GLOBAL VIEW OF CLIMATE-CHANGE IMPACTS ON FORESTS AND PEOPLE AND OPTIONS FOR ADAPTATION

Raportissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin sekä tutkitaan sopeutumismalleja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. 

ISBN 978-3-901347-82-5

Policy Brief: Making forests fit for climate change (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 40 sivua, 3,05 Mt)

Directive politique: Préparer les forêts au changement climatique (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Nota de orientacíon: Adecuar los bosques al cambio climático (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

 

ympäristö