Julkaisut aiheittain

Publikation: Västra Balkan - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram för åren 2009-2013

Västra Balkan - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram för åren 2009-2013 (avautuu uuteen ikkunaan)

Ramprogrammet styr verkställandet av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbetet på västra Balkan fram till år 2013.

Ramprogrammet bygger på följande sammanhängande teman utgående från Finlands utvecklingspolitiska program, västra Balkans utmaningar och det mervärde Finland erbjuder:

1. Stabilitet och säkerhet
2. Handel och utveckling
3. Miljö
4. Social hållbarhet